Üdvözlöm a weboldalamon! UNDER Construction!!!

Tudja Ön, hogy a jogszabályok milyen kötelezettségeket írnak elő Önnek és cégének a környezet és munkavédelem területén? 
Tisztában van a szabályokkal, de már van szolgáltatója , akivel nem elégedett? 
Tisztában van a szabályokkal, de nincs szolgáltatója? 

 Akkor Ön jó helyen jár! 

Tudok Önnek és cégének segítséget nyújtani az alábbi szakkérdésekben:


Környezetvédelem


 •  Tanácsadás (consulting) hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem
 •  Környezetvédelmi bevallások készítése és benyújtása (OKIR)
 •  Hulladékgazdálkodási nyilvántartás naprakész vezetése! (veszélyes hulladékok esetén kötelező jogszabályi előírás)
 • Hatóságok előtti képviselet.
 •  Környezetvédelmi engedélyeztetés
 •  Környezetvédelmi megbízott tevékenységeinek ellátása
 •  Építési dokumentációk környezetvédelmi tervfejezeteinek elkészítése
 •  Biztonsági adatlapok ellenőrzése vagy aktualizálása
 •  Környezetvédelmi jogi megfelelőség rendszeres értékelése
 •  Környezetvédelmi oktatások, képzések tematikájának elkészítése, az alkalmazottak oktatása
 •  Veszélyes hulladékok kezelésének nyomon követése (ADR).
 •  A veszélyes anyagok használatának ellenőrzése, nyomon követése
 •  HSE due diligence átvilágítás
 •  HSE megfelelőségi audit (dokumentáció ellenőrzés, helyszíni szemle, riport)
 •  ISO 9001 , ISO 14001 szabványoknak való megfelelőség belső auditja


Munkavédelem


 •  munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése 
 •  időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 •  közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
 •  közreműködés mentési terv készítésében 
 •  a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 •  közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében
 •  az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása
 •  a munkabalesetek kivizsgálása 
 •  a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi   feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés
 •  biztonság és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása tervezői és kivitelezői szinteken
 •  Megbízotti feladatok:/ Baleset-elhárítási megbízott / Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott / Balesetvizsgáló (munkahelyi) / 
 • Munkavédelmi előadó / Munkavédelmi megbízott / Üzembiztonsági megbízott